Αποστολή φαρμάκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης από το τμήμα Βιέννης – Νικόλαος Δούμπας

Περιοδική αποστολή φαρμάκων (σε συνεργασία με την φιλελληνική οργάνωση Βιέννης Griechische Welle) συνολικής αξίας άνω των 100 χιλιάδων Ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Τα απεσταλμένα φάρμακα, που είναι δυσεύρετα στην ελληνική αγορά, συνεισφέρουν τα μέγιστα στη θεραπεία ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα υγείας από το τμήμα AHEPA της Βιέννης «Νικόλαος Δούμπας»

Η Α.H.Ε.P.Α. πραγματοποίησε την πρώτη φιλανθρωπική αποστολή από την Αμερική στην Ελλάδα το έτος 1928.  Έκτοτε η βοήθεια της Α.H.Ε.P.Α. υπήρξε συνεχής σε πολλούς τομείς, ιδίως μετά τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Μεταξύ πολλών φιλανθρωπικών δράσεων καταγράφεται και η χρηματοδότηση της ανέγερσης το έτος 1950 του ομώνυμου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη καθώς και η κατασκευή της νέας πτέρυγας […]