Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας AHEPA 28 Europe Συμμετέχει στη Συνδιάσκεψη της Περιφέρειας 25 Hellas στο Βόλο

Μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Τμήματος AHEPA District 28 (D28) συμμετείχε στην Ενδιάμεση Συνδιάσκεψη της Περιφέρειας 25 Ahepa Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον Κυβερνήτη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας 28 Δημοσθένη Μαμμωνά, τον Αντιπρόεδρο Φιλανθρωπίας του D28 Γιώργο Λιναρδάκη, τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Μονάχου “Friedrich von Thiersch” Αλέξανδρο Μακρίδη και τον Πρόεδρο του νεοσύστατου Τμήματος της Χαϊδελβέργης Νέστορα Λαμπρό.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, ο Κυβερνήτης Δημοσθένης Μαμμωνάς απηύθυνε χαιρετισμό, στον οποίο είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εντυπωσιακή πορεία και ανάπτυξη της AHEPA στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας και τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των δύο Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας 28 και της Περιφέρειας 25 Hellas, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του έργου και της αποστολής της οργάνωσης.

Η παρουσία της αντιπροσωπείας του D28 στη Συνδιάσκεψη της Περιφέρειας 25 Hellas αποτελεί ένδειξη της στενής συνεργασίας και των δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των Τμημάτων AHEPA σε διαφορετικές χώρες και περιοχές. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, τα μέλη της οργάνωσης ενισχύουν την ενότητα και την αλληλεγγύη, εργαζόμενοι από κοινού για την προώθηση των αξιών του Ελληνισμού, της παιδείας και της φιλανθρωπίας.

Ο Κυβερνήτης Δημοσθένης Μαμμωνάς εξέφρασε τις θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία στον Ύπατο Κυβερνήτη Basilio Petkidis και στον Κυβερνήτη Ελλάδος Χρήστο Καραπιπέρη, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και πρόοδο της AHEPA στην Ελλάδα.

Η Ενδιάμεση Συνδιάσκεψη της Περιφέρειας 25 AHEPA Hellas στο Βόλο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τα μέλη της οργάνωσης να συζητήσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές για το μέλλον, να ενδυναμώσουν τους δεσμούς μεταξύ των Τμημάτων και να προωθήσουν τα ιδανικά και τους στόχους της AHEPA. Με τη συνεχή συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη, οι Περιφέρειες 28 και 25 συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας και του αντικτύπου της οργάνωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.