Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα υγείας από το τμήμα AHEPA της Βιέννης «Νικόλαος Δούμπας»

Η Α.H.Ε.P.Α. πραγματοποίησε την πρώτη φιλανθρωπική αποστολή από την Αμερική στην Ελλάδα το έτος 1928.  Έκτοτε η βοήθεια της Α.H.Ε.P.Α. υπήρξε συνεχής σε πολλούς τομείς, ιδίως μετά τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Μεταξύ πολλών φιλανθρωπικών δράσεων καταγράφεται και η χρηματοδότηση της ανέγερσης το έτος 1950 του ομώνυμου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη καθώς και η κατασκευή της νέας πτέρυγας […]