Πρώτη συνεδρίαση νέου ΔΣ District 28 / First VTC for the new D28 Board

Στις 27 Οκτωβρίου συνεδρίασε διαδικτυακώς για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο του District 28. Στην Ημερήσια Διάταξη, λειτουργικά και οργανωτικά θέματα, όπως το Ταμείο και η ενιαία διαδικτυακή παρουσία του District στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων με βάση και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές από την Ύπατη Ηγεσία της Οργάνωσης στις ΗΠΑ, καθώς και η σύσταση τεσσάρων νέων Τμημάτων ανά την Ευρώπη (Κωστάντζα, Νότινγχαμ, Λουξεμβούργο, Ρότερνταμ) μέσα στους επόμενους μήνες. 

On October 27, a first videoconference of the new District 28 Board took place with a constructive exchange of views between the members and concrete results. On the Board’s agenda, key operational issues, such as the D28 Treasury and the District’s uniform presence on social media, scheduling of Chapters’ future activities in line with the guidance provided by the Supreme Leadership and HQs in the US, as well as the establishment of four new Chapters in Europe in the coming few months (Costanza/Romania, Nottingham/UK, Luxembourg, Rotterdam/The Netherlands).