Συμμετοχή Κυβερνήτη σε Δ.Σ. και εκδήλωση District 25 στη Λαμία / Governor’s participation in D25 Board and in-person event in Lamia

Στις 30 Οκτωβρίου, ο Κυβερνήτης του District 28, Αδ. Δημοσθένης Μαμμωνάς, συμμετείχε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του District 25 (ΑΗΕΡΑ Ηellas) που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, επίσης, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το τοπικό Τμήμα ΑΗΕΡΑ HJ-42 της Λαμίας με θέμα την καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα τουριστικής αξιοποίησης του μνημείου του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, μια ουσιαστική προσφορά εκ μέρους της Οργάνωσης στην τοπική κοινωνία.

On October 30, District 28 Governor, Bro. Dimosthenis Mammonas, participated in and addressed brief remarks to the District 25 (AHEPA Hellas) Board’s session, which took place at the Cultural Centre of the Lamia Municipality. On the same occasion, he had the opportunity to attend an extremely interesting event organized by AHEPA’s local Chapter HJ-42 focusing on an innovative web platform that provides knowledge to tourists visiting King Leonidas’ statue at the historical site of Thermopylae, a substantial contribution to local society on behalf of the Organization.