Διαδικτυακή εκδήλωση Α610 (Βρυξέλλες) για το Κυπριακό / A610 (Brussels) web event on the Cyprus issue

Στις 16 Δεκεμβρίου, το Τμήμα Α610 των Βρυξελλών φιλοξένησε τον Πρέσβη της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Αδ. Σπύρο Αττά, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία αλλά και τη σημερινή κατάσταση στο Κυπριακό ζήτημα λαμβανομένης υπόψη και της παραμέτρου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή του Κυβερνήτη του District 28, Αδ. Δημοσθένη Μαμμωνά και του τ. Κυβερνήτη, Αδ. Γιώργου Κρητικού, ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αδ. Θάνος Αθανασίου, τα μέλη αλλά και συμμετέχοντες από άλλα ευρωπαϊκά Τμήματα, όπως ο Γραμματέας του District και Πρόεδρος του Τμήματος Α616 (Άμστερνταμ), Αδ. Γιώργος Συριόπουλος, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Πρέσβη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό ζήτημα με βάση και την προσωπική εμπειρία του τελευταίου κατά την τετραετή θητεία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. 


On December 16, A610 Brussels Chapter hosted the Ambassador of the Republic of Cyprus to the Council of Europe, H.E., Bro. Spyros Attas, who briefly presented the history and current situation with regard to the Cyprus issue taking also into account the Council of Europe parameters. In the presence of D28 Governor, Bro. Dimosthenis Mammonas, and PDG Bro. Georgios Kritikos, Chapter A610 President, Bro. Thanos Athanasiou, A610 members and other participants from European Chapters, including D28 Secretary and A616 (Amsterdam) President, Bro. Georgios Syriopoulos, had the unique opportunity to hear a comprehensive update by the Ambassador on latest developments regarding the possible resolution of the Cyprus issue also on the basis of his own experience during his ongoing 4-year mandate at the Council of Europe in Strasbourg.