Διαδικτυακή εκδήλωση Α616 (Άμστερνταμ) / A616 (Amsterdam) web event on NFTs

Στις 15 Δεκεμβρίου, το Τμήμα Α616 του Άμστερνταμ διοργάνωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: “What on Earth are NFTs?” με ομιλητή τον δημοσιογράφο και ειδικό εμπειρογνώμονα επί του θέματος, κ. Γιάννη Αντύπα. Παρουσία του Κυβερνήτη του District 28, Αδ. Δημοσθένη Μαμμωνά, ο Πρόεδρος του Τμήματος και Γραμματέας του District, Αδ. Γιώργος Συριόπουλος, τα μέλη του Τμήματος αλλά και συμμετέχοντες από άλλα ευρωπαϊκά Τμήματα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ξεναγηθούν στον εν πολλοίς άγνωστο κόσμο των “Non-Fungible Tokens” από τον ειδικό στο θέμα εισηγητή και να ανταλλάξουν μαζί του απόψεις για το παρόν και το μέλλον του ταχέως αναπτυσσόμενου αυτού τομέα της παγκόσμιας οικονομίας.


On December 15, A616 (Amsterdam) Chapter organized an extremely interesting web event titled “What on Earth are NFTs?” hosting the journalist and well-known expert on the matter, Mr. Yannis Antypas (Head of Data Content at Pageant Media, London, UK). In the presence of D28 Governor, Bro. Dimosthenis Mammonas, Chapter A616 and D28 Secretary, Bro. Georgios Syriopoulos, A616 members and other participants from European Chapters, had the opportunity to hear a comprehensive presentation and receive a broader guidance on the rather “unknown world” of Non-Fungible Tokens (NFTs) from a specialized speaker followed by an extensive exchange of views on the present and future of this rapidly developing sector of the world economy.