Συνάντηση Α607 (Παρίσι) με το Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας / Paris Chapter meets SG Chryssoulakis

Στις 20 Νοεμβρίου, ο Αναπλ. Κυβερνήτης του District 28 και Πρόεδρος του Τμήματος Α607 των Παρισίων, Αδ. Γιώργος Μάρκου, μαζί με τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Α607, συναντήθηκαν στο Παρίσι με τον Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Αδ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδος στη Γαλλίας, κας Αγλαΐας Μπαλτά. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις δράσεις και το έργο του Τμήματος καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στον τομέα του πολιτισμού αλλά και της δικτύωσης των Ελλήνων του εξωτερικού.


On November 20, District 28 Lt. Governor and Chapter A607 President, Bro. Georgios Markou met in Paris the Secretary-General for the Greek Diaspora and Public Diplomacy, Bro. Ioannis Chryssoulakis, together with the Chapter’s Vice President and Secretary and in the presence of the Greek Ambassador to France, Mrs. Aglaia Balta. Discussions focused on A607’s work and activities, as well as on a series of initiatives to be promoted in the near future in cooperation with the General Secretariat in the fields of Hellenic culture and networking of the Greeks abroad.