Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Τακτικού Ετήσιου Συνεδρίου του District 28 της Οργάνωσης στη Φρανκφούρτη

Με ισχυρό µήνυµα συνέχισης της ανοδικής πορείας του στην Ευρώπη κατά τη φετινή επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της AHEPA αλλά και στο µέλλον, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Τακτικού Ετήσιου Συνεδρίου του District 28 της Οργάνωσης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2022 στη Φρανκφούρτη, µε τη συµµετοχή 56 Συνέδρων από 11 Τµήµατα της Ευρώπης.

Τους Συνέδρους καλωσόρισαν ο απερχόµενος Κυβερνήτης του District 28, Αδ. Δηµοσθένης Μαµµωνάς, ο Ταµίας του District 28 και Πρόεδρος του Τµήµατος Α617 της Φρανκφούρτης, Αδ. Σάββας Αποστολίδης, ο πρώην Ύπατος Κυβερνήτης, Αδ. Andrew Zachariades, καθώς και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Περιφέρειας 10 (Ευρώπη), Αδ. Γιάννης Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απέστειλε ο Κυβερνήτης του District 25 (AHEPA HELLAS), Αδ. Κωνσταντίνος Βαρσάµης.

Οι τυπικές εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν µε την ευλογία του πατρός Ιωάννη Νικολίτση, µέλους του Τµήµατος Α614 (Βιέννη). Κατόπιν πρότασης του απερχόµενου Κυβερνήτη, τις εργασίες του 5ου Τακτικού Συνεδρίου συντόνισε το οµόφωνα εκλεγέν Προεδρείο, που αποτελούνταν από τους Αδελφούς: Παναγιώτη Ανδρικόπουλο (Α610/Βρυξέλλες) ως Πρόεδρο, Λάζαρο Γεωργουσόπουλο (Α617/ Φρανκφούρτη) ως Αντιπρόεδρο και Θεόδωρο Σπαθόπουλο (Α615/Westminster) ως Γραµµατέα. Αµέσως µετά, ακολούθησε µαζική τελετή ορκωµοσίας νέων µελών από τα Τµήµατα Α602 (Λονδίνου), Α610 (Βρυξελλών), και Α617 (Φρανκφούρτης), µεταξύ των οποίων και του κ. Μπούµπουρα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η απονοµή της ετήσιας διάκρισης «AHEPAn of the Year» του District 28 στο
πρόσωπο του Αντιπροέδρου Πολιτικής Υπευθυνότητας του D28 και Αντιπροέδρου του Τµήµατος Α617 της Φρανκφούρτης, Αδ. Νικολάου Μίχου για την πολύπλευρη κοινωνική, φιλανθρωπική και πολιτική του δράση στο πλαίσιο της Οργάνωσης.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών, συνδέθηκε διαδικτυακά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό ενότητας και οµοψυχίας στους συνέδρους ο Ύπατος Πρόεδρος (Supreme President) της ΑΗΕΡΑ, Αδ. Jimmy Kokotas, καλώντας το Σώµα να ακολουθήσει τη δυναµική πορεία ανάπτυξης της Οργάνωσης στην Ευρώπη.

Μετά την έγκριση των πρακτικών της Ενδιάµεσης Συνδιάσκεψης του District 28, η οποία είχε λάβει χώρα στο Genval, στα περίχωρα των Βρυξελλών, στις 9 Απριλίου 2022, ο απερχόµενος Κυβερνήτης του
District 28, Αδ. Δηµοσθένης Μαµµωνάς παρουσίασε τον διοικητικό απολογισµό της περιόδου Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022, ο οποίος εγκρίθηκε οµόφωνα από το Σώµα των συνέδρων.

Ο Ταµίας του District 28, Αδ. Σάββας Αποστολίδης, παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό για την ίδια περίοδο, καθώς και τον προϋπολογισµό για το 2023, οι οποίοι εγκρίθηκαν οµόφωνα από το Σώµα, όπως και η έκθεση οικονοµικού ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή επανεξελέγησαν οµόφωνα οι Αδελφοί Μιχάλης Χατζηθεοφυλάκτου
(Α602/Λονδίνο) και Ηλίας Κατσαγούνος (Α610/Βρυξέλλες).

Εξάλλου, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Τµήµατος Α618 του Μονάχου, Αδ. Χρήστου Καφάση,
αποφασίστηκε οµόφωνα η επόµενη Ενδιάµεση (Χειµερινή) Συνδιάσκεψη του District 28 να λάβει χώρα
στο Μόναχο από 27 έως 29 Ιανουαρίου 2023.

Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκαν οι Αναφορές των Προέδρων των Τµηµάτων, οι οποίοι
παρουσίασαν το πλούσιο έργο τους για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021 έως και
τον Ιούνιο του 2022.

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε διαδραστικό εργαστήριο (workshop) µε τους Θεµατικούς Αντιπροέδρους και Διευθυντές του D28 να παρουσιάζουν συγκεκριµένα παραδείγµατα δράσεων τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη άµεσης διασύνδεσης µε τους αντίστοιχους Θεµατικούς Αντιπροέδρους και Διευθυντές των Τµηµάτων Εξάλλου, παρουσιάστηκε από ερευνητική οµάδα µε επικεφαλής τον Καθηγητή Thede Kahl και ψηφίστηκε οµόφωνα από το Σώµα ως υποψηφιότητα για national project η ίδρυση έδρας Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Ιένα στη Γερµανία. Ο πρώην Ύπατος Πρόεδρος, Αδ. Andrew Zachariades, έκανε µια εµπνευσµένη οµιλία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΑΗΕΡΑ καλώντας τους παρισταµένους να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθµό και για τα επόµενα χρόνια τη δυναµική πορεία ανάπτυξης και επέκτασης της Οργάνωσης στην Ευρώπη.

Τέλος, το Σώµα υιοθέτησε οµόφωνα ψήφισµα για την κατάσταση στην Ουκρανία και τον παραλληλισµό της µε το Κυπριακό.

Τέλος να ευχαριστούµε τον Ταµία του D28 και Πρόεδρο του Τµήµατος Α617 της Φρανκφούρτης, Αδ. Σάββα Αποστολίδη, τον Αντιπρόεδρο Πολιτικής Υπευθυνότητας D28 και Αντιπρόεδρο του Α617, Αδ. Νικόλαο Μίχο, αλλά και όλα τα µέλη του Τµήµατος για την άψογη διοργάνωση του Συνεδρίου και την
άριστη φιλοξενία.”