Εξαιρετικά πετυχημένη η φθινοπωρινή Συνδιάσκεψη της ευρωπαϊκής Περιφέρειας 28 στο Παρίσι

Η ευρωπαϊκή περιφέρεια 28 της ΑΗΕΡΑ και το Τμήμα Α607 των Παρισίων διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία τη φθινοπωρινή Συνδιάσκεψη του District 28 στο Παρίσι στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2022 παρουσία του Ύπατου Προέδρου της Οργάνωσης, Αδ. Jimmy Kokotas. Η συνδιάσκεψη φιλοξενήθηκε στο χώρο της Ελληνικής Πρεσβείας με τον Πρέσβη κ. Δημήτριο Ζεβελάκη να απευθύνει χαιρετισμό τονίζοντας τον διαχρονικά πολύτιμο πολιτικό και κοινωνικό ρόλο της ΑΗΕΡΑ. Ο Κυβερνήτης, Αδ. Δημοσθένης Μαμμωνάς, παρουσίασε μια αναλυτική έκθεση πεπραγμένων επισημαίνοντας τη ραγδαία ανάπτυξη του District 28 τα τελευταία χρόνια με 16 Τμήματα και 300 μέλη σε 8 χώρες της Ευρώπης. Οι λοιποί αξιωματούχοι του District 28 παρείχαν αναφορές για τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσίασης από τον Αντιπρόεδρο Ελληνισμού, Αδ. Θεόδωρο Γκότση επί των γεωπολιτικών προκλήσεων για Ελλάδα και Κύπρο στην περιοχή. Οι συμμετέχοντες είχαν μια εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Ύπατο Πρόεδρο για τις παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές δράσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού σχεδίου (National Project) της ΑΗΕΡΑ για τις ελληνικές διαλέκτους ως ζώσα παράδοση, το οποία παρουσιάστηκε από τον Ταμία του District και Πρόεδρο του Τμήματος της Φρανκφούρτης, Αδ. Σάββα Αποστολίδη. Στο ίδιο πλαίσιο, έλαβε χώρα και μια μαζική τελετή εισδοχής νέων μελών από τα Τμήματα Παρισίων και Βρυξελλών. Τη Συνδιάσκεψη παρακολούθησε και ο Κυβερνήτης του District 23 στον Καναδά, Αδ. James Hutchinson. Την παραμονή του workshop και μέσα σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, έλαβε χώρα άτυπο δείπνο γνωριμίας σε γνωστό εστιατόριο της αλυσίδας “Μαυρομάτης” στο Παρίσι. 

On Saturday, November 12, ΑΗΕΡΑ Supreme President, Bro. Jimmy Kokotas, attended an extremely successful District 28 conference hosted by the Greek Embassy in Paris. The SP and European brothers from most Chapters across the old continent were welcomed by the Greek Ambassador, Dimitrios Zevelakis, who provided some introductory remarks praising AHEPA’s important political and societal role throughout the times. D28 Governor, Bro. Dimosthenis Mammonas, presented a detailed report underlining the recent spectacular growth and expansion of the Organization in Europe with 16 Chapters and 300 members in 8 European countries. District Lodge officers provided reports on their activities, including a presentation by VP Hellenism, Bro. Theodoros Gkotsis, on the latest geopolitical challenges for Greece and Cyprus in the region. Participants held a fruitful and constructive exhange of views with the SP focusing on past, ongoing and future activities in Europe, including the AHEPA national project “Greek dialects as a living tradition” which was presented by the District Treasurer and Frankfurt Chapter President, Bro. Savvas Apostolidis. A mass initiation ceremony for new Brothers from the Paris and Brussels Chapters has also taken place. District 23 (Canada) Governor, James Hutchinson, also attended the event, which was preceded by an informal dinner on Friday, November 11, in one of the most cosy restaurants in Paris owned by the Cypriot family Mavromatis.