Πρώτη εκδήλωση για τη Μικρασιατική Καταστροφή από το Τμήμα Α611 του Wiesbaden υπό την αιγίδα του District 28

Την πρώτη εκδήλωση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας (District) 28 της ΑΗΕΡΑ με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία το Τμήμα Α611 του Wiesbaden το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022. Η διαδικτυακή αυτή, λογοτεχνικού περιεχομένου, εκδήλωση είχε τίτλο “Η μεγάλη ιδέα και ο ποιητικός λόγος – μια προσέγγιση” με εισηγητή το μέλος του Α611, Δρα Άρη Κουνή, ο οποίος παρουσίασε ένα καταπληκτικό οδοιπορικό στην ποίηση των Παλαμά, Καβάφη, Σικελιανoύ και Σεφέρη σε μια αξιέπαινη προσπάθεια προσέγγισης του ποιητικού λόγου σε σχέση με τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και τις σύνθετες αντιλήψεις του οράματος της Μεγάλης Ιδέας. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Κυβερνήτης του District 28, Αδ. Δημοσθένης Μαμμωνάς, ενώ τον ομιλητή προλόγισαν ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αδ. Χρήστος Μάντζιος και ο Αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης του Τμήματος, Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος. Εκτός από τα μέλη του Τμήματος, την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Ταμίας του District 28 και Πρόεδρος του Τμήματος Α617 της Φρανκφούρτης, Αδ. Σάββας Αποστολίδης, ο Αντιπρόεδρος Πολιτικής Υπευθυνότητας και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Α617 της Φρανκφούρτης, Αδ. Νικόλαος Μίχος, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Ατομικής και Οικογενειακής Αριστείας του District 28 και Πρόεδρος του Τμήματος Α614 της Βιέννης, Αδ. Ιωάννης Σταύρου.

A611 Wiesbaden Chapter organizes first event under D28 auspices on the occasion of 100 years from the Asia Minor Catastrophe

A first event to commemorate the 100th anniversary of the Asia Minor Catastrophe was organized by A611 Wiesbaden Chapter on Saturday, March 12, under the D28 auspices. This extremely successful web event was titled “The Great Idea and the poetic expression – an approach” and was introduced by A611 member, Dr. Aris Kounis who guided the participants through a wonderful historical and literary path based on poems by Palamas, Kavafis, Sikelianos and Seferis in a wonderful attempt to approach their poetic expression in relation to the different aspects and complex conceptions of the “Great Idea” (“Megali Idea”) vision. D28 Governor, Bro. Dimosthenis Mammonas, addressed some opening remarks, whereas the speaker was introduced by Chapter A611 President, Bro. Christos Mantzios and A611 VP Education, Prof. Nikolaos Papadopoulos. Apart from Chapter A611 members, the web event was attended inter alia by D28 Treasurer and A617 Chapter President, Bro. Savvas Apostolides, D28 VP Civic Responsibility, Bro. Nikolaos Michos, and D28 VP Family and Individual Excellence, Bro. Ioannis Stavrou.