Φιλανθρωπική Δράση του τμήματος Α611 – Lucas Miltiades Miller

Την Κυριακή 31.01.2021 ολοκληρώθηκε  η πρώτη φάση μιας ακόμη φιλανθρωπικής δράσεως του τμήματός μας, η οποία ξεκίνησε πριν απο μερικούς μήνες και είχε ως στόχο την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ούτως  ώστε να γίνει η έγκαιρη μετάβαση της 15χρόνης καρκινοπαθούς Ελένης, με σπάνιο νόσημα, απο την Θεσσαλονίκη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Χαιδελβέργης (Uniklinik Heidelberg) για τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις και τις επακόλουθες θεραπείες, καθώς και την οικονομική και ηθική συμπαράσταση της ίδιας και των γονιών της.

Ως Δ.Σ. του τμήματος «Α611 – Lucas Miltiades Miller», επιθυμούμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμότατα όλους τους Αδελφούς, ανώνυμους και επώνυμους, τις φίλες και τους φίλους του τμήματος μας για την οικονομική  και ηθική τους συνεισφορά και ιδιαιτέρως το τμήμα “MeTera Daughters of Penelope Chapter No. 425 – Germany”, το τμήμα «Α610 – European Eagle Brussels» και το District 28 AHEPA Europe “European Spirit” για την αμέριστη συμπαράσταση και ανιδιοτελή προσφορά τους προς την Ελένη.

Για λόγους σεβασμού της προσωπικής ζωής της Ελένης και της οικογενείας της, αποφασίσαμε να μην δημοσιεύσουμε καμμία φωτογραφία της, παρά μόνο την ζωγραφιά-αφιέρωση του 11χρονου φίλου μας Στέλιου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την τόσο ευγενή του χειρονομία.

Πιο λεπτομερής πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην  ιστοσελίδα μας και στο ιστότοπό μας στο Facebook.

On Sunday 31.01.2021  was completed another charitable action of our Chapter which started a few months ago.  Its objective was the handling of all bureaucratic procedures, so that the 15-year-old cancer patient Eleni, with a rare disease from Thessaloniki – Greece, could be timely transferred  to the University Hospital (Uniklinik) of Heidelberg – Germany for the necessary surgeries and the subsequent treatments and moreover  the financial and moral support to Eleni and her parents.

As the Board of Directors of the Chapter “A611 – Lucas Miltiades Miller”, we would like at this point to warmly thank all our Brothers and friends of our Chapter for their financial and moral contribution and especially the Chapter No. 425 – Germany “MeTera Daughters of Penelope”, the Chapter “A610 – European Eagle Brussels”and the District 28 AHEPA Europe “European Spirit” for their full support and selfless offer to Eleni.

For reasons of  respect for the personal life of Eleni and her family, we decided not to publish any photo of her, except for a painting-dedication of our 11-year-old friend Stelios, whom we warmly thank for his noble gesture.

More detailed information can be found on our website and on our Facebook site.