Φιλανθρωπική δράση για τους άστεγους της πόλης του Wiesbaden από το τμήμα Α611

Τη Δευτέρα, 16.11.2020, ολοκληρώθηκε μια ακόμη φιλανθρωπική δράση του
Τμήματος Α611-Wiesbaden. Παραδώθηκε ρουχισμός (200 κιλά) στον Ερυθρό Σταυρό για να καλυφθούν άμεσα κάποιες ανάγκες ένδυσης των αστέγων της πόλης του Wiesbaden. Η συγκεκριμένη δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε απο τον Αντιπρόεδρο Κοινωνικής Ευθύνης του Τμήματος Α611 («Director of Civil Responsibility») Αδελφό Δημήτριο Μερέτη.

On Monday, 11/16/2020, one more charitable activity was carried out by Chapter Α611-Wiesbaden. 200 kg of clothing were delivered to the Red Cross, in order to meet the urgent clothing needs of the homeless people of the city of Wiesbaden (Germany). This activity was organized and fulfilled by Chapter A611 Director of Civil Responsibility, Brother Dimitrios Meretis.