Εκλογή νέου 15µελούς Διοικητικού Συµβουλίου της AHEPA στο District 28

Το 5ο Τακτικό Συνέδριο εξέλεξε το νέο 15µελές Διοικητικό Συµβούλιο της AHEPA στο District 28:

• District Governor: Δηµοσθένης Μαµµωνάς (Α610 / Βρυξέλλες)
• Lt. District Governor: Γεώργιος Μάρκου (Α607 / Παρίσι)
• District Secretary: Ιωάννης Αµούτζας (Α615 / Westminster)
• District Treasurer: Σάββας Αποστολίδης (Α617 / Φραγκφούρτη)
• District Marshall: Ανδρέας Ζαπουνίδης (Α618 / Μόναχο)
• District Warden / Υπεύθυνος Ποντιακού Ελληνισµού: Γεώργιος Χαρισόπουλος
(Α611 / Βισµπάντεν)
• VP of Hellenism: Θεόδωρος Γκότσης (Α610 / Βρυξέλλες)
• VP of Education: Γεώργιος Λάιος (Α611 / Βισµπάντεν)
• VP of Philanthropy: Χρήστος Μάντζιος (Α611 / Βισµπάντεν)
• VP of Civic Responsibility: Νικόλαος Μίχος (Α617 / Φραγκφούρτη)
• VP of Family and Individual Excellence: Ιωάννης Σταύρου (Α614 / Βιέννη)
• VP of Culture: Χρήστος Καφάσης (Α618 / Μόναχο)
• Athletic Director: Γεώργιος Σιαπέρας (Α603 / Λουξεµβούργο)
• Digital Transformation Director: Γεώργιος Λιναρδάκης (Α610 / Βρυξέλλες)
• District Lodge Advisor / PDG: Γεώργιος Κρητικός (Α610 / Βρυξέλλες)