Κοπή Βασιλόπιτας τμημάτων της ΑΗΕΡΑ στη Βιέννη

Από την πρόσφατη εκδήλωση των τμημάτων της ΑΗΕΡΑ στην Βιέννη «Nikolaus Dumba» και Θυγατέρων της Πηνελόπης “Princess Sissy” για την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας.